معنى ص با

[12] 2. اَشاکید: اَنور: نام رایج در گیلان قدیم (پسرانه) الف

2023-02-03
    مباراة القادية و الباطن
  1. کشف
  2. || اصل چیزی و خالص و خلاصه
  3. قسمت
  4. پرگاله
  5. فرخی
  6. تعامل
  7. 92