Het Landelijk Overlegorgaan van Bewindvoerders Curatoren en Mentoren

Het LOBCM is een overkoepelend overlegorgaan tussen brancheverenigingen en ketenpartners opgericht op 1 juli 2017 door de volgende brancheorganisaties:

  • NBBI (Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoerders en Inkomensbeheerders)
  • NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders)
  • VeWeVe (Vereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers)
Notice: Undefined variable: ub in /var/www/vhosts/87/286175/webspace/httpdocs/lobcm.nl-wordpress/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/modules/ultimate_functions.php on line 228

Gesprekspartners

Het LOBCM is hét aanspreekpunt in de branche

Actuele onderwerpen

Alle actuele onderwerpen staan op de agenda

Vergaderingen

Het LOBCM vergadert regelmatig inzake belangrijke branchegebeurtenissen

Feedback

Geeft feedback aan alle partijen betrokken in de branche

Agendapunten

Staat open voor aandragen van branche gerelateerde agendapunten

Breng belangrijke agendapunten punten onder de aandacht van het LOBCM

Overzichten overleg 2019

Januari 2019

Koepeloverleg - LOBCM

22 januari 2019
Februari 2019

Koepeloverleg - LOBCM

19 februari 2019
Maart 2019
April 2019

Koepeloverleg - LOBCM

16 april 2019

Training CJIB Platform

24 april 2019
Mei 2019

Koepeloverleg - LOBCM

21 mei 2019
Juni 2019

Koepeloverleg - LOBCM

18 juni 2019
Juli 2019

Koepeloverleg - LOBCM

16 juli 2019
Augustus 2019

Koepeloverleg - LOBCM

20 augustus 2019
September 2019

Koepeloverleg - LOBCM

17 september 2019
Oktober 2019

Koepeloverleg - LOBCM

15 oktober 2019
November 2019

Koepeloverleg - LOBCM

19 november 2019
December 2019

Koepeloverleg - LOBCM

17 december 2019

Het LOBCM vertegenwoordigt meer dan 700 bewindvoerderskantoren/leden en treedt op als landelijke gesprekspartner naar o.a. de volgende organisaties:

Rechtbanken

Landelijk Kwaliteitsbureau (LKB)/Expertgroep

Belastingdienst

Nederlandse banken

CJIB

Gemeenten

Provincies

Ministeries

Nieuws

Training online platform CJIB

Op 24 april a.s. organiseert het LOBCM naar aanleiding van de samenwerking met het CJIB twee trainingen. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Betalingsregeling MSNP Traject WSNP Traject Gebruik portaal Als je gebruik wilt maken van het portaal dan dient één van de medewerkers van jouw kantoor verplicht aan deze training deel…

Lees verder

Gemeente Groningen chanteert Bewindvoerders

De gemeente Groningen chanteert bewindvoerders en maakt zich schuldig aan broodroof, oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Dit is de beschuldiging waarmee het Landelijk overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) naar de rechtbank wil stappen. ,,Het nieuwe beleid treft 1800 cliënten en driehonderd bewindvoerders’’, zegt vice-voorzitter Sjon Reimink van LOBCM. 2,5 miljoen euro naar commerciële bewindvoerders…

Lees verder

Gemeente Groningen negeert de branche

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2018 het beleid inzake bewindvoering gewijzigd. In het kort komt het erop neer dat de gemeente geen bijzondere bijstand meer verstrekt aan cliënten met een laag inkomen als zij onder bewind staan van een bewindvoerder die niet werkzaam is bij de GKB Groningen. De…

Lees verder

RE: Media-aandacht bewindvoerders!

Reactie LOBCM | Recente media-aandacht rondom bewindvoerders Namens de koepelorganisatie LOBCM reageren wij op de recente media-aandacht voor beschermingsbewindvoerders. Wie zijn wij? Het LOBCM (landelijk overleg van bewindvoerders, curatoren en mentoren) is een samenwerkingsverband van drie beroepsverenigingen (NBPB, NBBI en VeWeVe), dat staat voor kwalitatief hoogwaardige bewindvoering en een goede dienstverlening aan cliënten door de…

Lees verder

LOBCM met vuist op tafel bij de Gemeente Groningen

Bewindvoerders beschuldigen de gemeente Groningen ervan hun broodwinning af te pakken en sluiten juridische stappen niet uit. De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij particuliere bureaus onder bewind staan. Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan, krijgen zij…

Lees verder

Verlaging uitkering Wajongers met arbeidsvermogen 1-1-2018

Uitkeringsverlaging bij arbeidsvermogen Als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft dan blijft de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heeft de Wajonger wel arbeidsvermogen, dan wordt de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Of de Wajonger iets merkt van de verlaging hangt af van de hoogte van zijn inkomsten en welke Wajong uitkering hij krijgt.   Hoe hoog wordt…

Lees verder

Oprichting LOBCM

Maandag 26 juni 2017 heeft het NBBI samen met de voorzitters van de brancheverenigingen (mevrouw W.C.J. Kaan – NBPB en de heer S. Reimink – VeWeVe) de handtekening gezet voor de oprichting van een landelijke koepel voor beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren. Het samenwerkingsverband luistert naar de naam Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM). De ontwikkelingen rondom…

Lees verder

ACM onderzoekt Gemeente Deventer

Enige tijd geleden heeft de NBBI contact gezocht met de ACM inzake het handelen van de Gemeente Deventer. De Gemeente Deventer biedt namelijk beschermingsbewind aan mensen met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een “gratis” bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt. Over het gedeelte gratis trekken wij…

Lees verder

Neem contact met ons op:

Branche gerelateerde onderwerpen aanleveren, uitgenodigd worden bij onze bijeenkomsten of ons uitnodigen om een vergadering bij te wonen kan middels ons contactformulier:

Verzenden