LOBCM – Landelijk modelconvenant gemeenten

Het LOBCM heeft een modelconvenant opgesteld dat kan worden gebruikt door gemeenten die de samenwerking met bewindvoerders in de regio in een convenant vast wil leggen. Het convenant is gepresenteerd aan de VNG en enthousiast ontvangen. De besluitvorming van de VNG is echter zo ingericht dat de vereniging zich nog niet aan het convenant kan committeren; voor…

Aantrekkelijke korting voor NBBI Academy

De leden van het LOBCM (NBBI en NBPB) krijgen voor hun leden korting voor het gebruik van de NBBI Academy. Op die manier maken wij scholing voor bewindvoerders, curatoren, mentoren, budgetbeheerders en budgetcoaches laagdrempelig en betaalbaar.

Meer informatie over de NBBI Academy vind je op https://academy.nbbi.eu

Beroepschrift Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Zoals jullie wellichtbekend is, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch recentelijk het besluit genomen om bewindvoering binnen de gemeente ‘s-Hertogenbosch-voor nieuwe gevallen -enkel en alleen nog maar aan te bieden door de gemeente zelf. Deze beslissing raakt direct de concurrentiepositie van de bestaande bewindvoerderskantoren in de regio. Hoewel het de gemeente in beginsel is toegestaan om zelf…

Partnerschap VOG-desk

Speciaal voor onze leden zijn wij met VOGdesk een partnerschap aangegaan zodat jullie goedkoper én op afstand een VOG kunnen aanvragen met een paar simpele vragen. Je hoeft niet meer naar de gemeente met een uitgebreid aanvraagformulier en betalingen worden via iDeal afgewikkeld. Er zijn al een aantal leden die de testfase hebben doorlopen en…

Officiële oprichting LOBCM

Op 21 augustus 2020 zijn de handtekeningen gezet voor de officiële oprichting van de stichting LOBCM. Door de oprichting van deze stichting hebben de Beroepsvereniging NBPB en de NBBI de branche voor o.a. bewindvoerders en inkomensbeheerders verder weten te verenigen. De afgelopen 3 jaren hebben we intensief met elkaar samengewerkt om dit mooie resultaat voor elkaar te krijgen. Het uiteindelijk doel is om…

Training online platform CJIB

Op 24 april a.s. organiseert het LOBCM naar aanleiding van de samenwerking met het CJIB twee trainingen. In de training komen de volgende onderwerpen aan bod: Betalingsregeling MSNP Traject WSNP Traject Gebruik portaal Als je gebruik wilt maken van het portaal dan dient één van de medewerkers van jouw kantoor verplicht aan deze training deel…

Gemeente Groningen chanteert Bewindvoerders

De gemeente Groningen chanteert bewindvoerders en maakt zich schuldig aan broodroof, oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Dit is de beschuldiging waarmee het Landelijk overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) naar de rechtbank wil stappen. ,,Het nieuwe beleid treft 1800 cliënten en driehonderd bewindvoerders’’, zegt vice-voorzitter Sjon Reimink van LOBCM. 2,5 miljoen euro naar commerciële bewindvoerders…

Gemeente Groningen negeert de branche

Zoals u waarschijnlijk wel weet heeft de gemeente Groningen in maart 2018 het beleid inzake bewindvoering gewijzigd. In het kort komt het erop neer dat de gemeente geen bijzondere bijstand meer verstrekt aan cliënten met een laag inkomen als zij onder bewind staan van een bewindvoerder die niet werkzaam is bij de GKB Groningen. De…

RE: Media-aandacht bewindvoerders!

Reactie LOBCM | Recente media-aandacht rondom bewindvoerders Namens de koepelorganisatie LOBCM reageren wij op de recente media-aandacht voor beschermingsbewindvoerders. Wie zijn wij? Het LOBCM (landelijk overleg van bewindvoerders, curatoren en mentoren) is een samenwerkingsverband van drie beroepsverenigingen (NBPB, NBBI en VeWeVe), dat staat voor kwalitatief hoogwaardige bewindvoering en een goede dienstverlening aan cliënten door de…

LOBCM met vuist op tafel bij de Gemeente Groningen

Bewindvoerders beschuldigen de gemeente Groningen ervan hun broodwinning af te pakken en sluiten juridische stappen niet uit. De gemeente wil niet langer de kosten vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij particuliere bureaus onder bewind staan. Alleen wanneer Stadjers met 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan, krijgen zij…