Enige tijd geleden heeft de NBBI contact gezocht met de ACM inzake het handelen van de Gemeente Deventer. De Gemeente Deventer biedt namelijk beschermingsbewind aan mensen met een laag inkomen die in financiële problemen zitten. Ze krijgen dan een “gratis” bewindvoerder van de gemeente die hun financiële zaken regelt. Over het gedeelte gratis trekken wij twijfels aangezien de gemeente daadwerkelijk kosten maakt hiervoor. Je kunt namelijk beschermingsbewind niet gratis aanbieden.

Wij vinden dat gemeenten het beschermingsbewind voor de werkelijke kosten moeten aanbieden, en daarbij de tarieven die de overheid heeft aangegeven dienen te hanteren, omdat de Wet Markt & Overheid van toepassing is.

De Gemeente Deventer vindt dat de Wet Markt & Overheid niet van toepassing is, omdat beschermingsbewind volgens haar geen economische activiteit is. Verder stelt de gemeente dat de integrale kosten wel worden doorberekend

Deventer in onderzoek door ACM

De ACM is aan het beoordelen of de Wet Markt & Overheid hier wel van toepassing is. De eerste vraag daarbij is of het aanbieden van beschermingsbewind een economische activiteit is. Als de Wet Markt & Overheid geldt dan moeten gemeenten deze integrale kosten doorberekenen. Gemeenten hoeven niet te stoppen met beschermingsbewind als ze zich maar houden aan de regels uit de Wet Markt en Overheid.

Beschermingsbewind

Steeds meer gemeenten bieden beschermingsbewind zelf aan. Bij de ACM komen veel vragen binnen over deze nieuwe ontwikkeling. Het onderzoek naar de gemeente Deventer is daarom ook voor andere gemeenten en bewindvoerders van belang.

Wet Markt en Overheid

De overheid mag producten en diensten aanbieden op de markt. Zij moet zich daarbij wel aan regels houden. Die regels zijn er om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door de overheid.

De ACM bekijkt of de gemeente Deventer de Wet Markt & Overheid overtreedt bij beschermingsbewind.