De gemeente Groningen chanteert bewindvoerders en maakt zich schuldig aan broodroof, oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik.

Dit is de beschuldiging waarmee het Landelijk overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM) naar de rechtbank wil stappen. ,,Het nieuwe beleid treft 1800 cliënten en driehonderd bewindvoerders’’, zegt vice-voorzitter Sjon Reimink van LOBCM.

2,5 miljoen euro naar commerciële bewindvoerders

De gemeente besloot begin vorig jaar dat het niet langer de kosten wil vergoeden voor Stadjers met een minimuminkomen die bij een commercieel bureau onder bewindvoering staan. Hierbij gaat het om inwoners die bijvoorbeeld vanwege een verslaving of psychische problemen niet in staat zijn hun eigen geldzaken te regelen. De gemeente betaalde in 2017 drie miljoen euro voor bewindvoering waarvan 2,5 miljoen euro naar particuliere bureaus ging. Een deel ging ook naar de Groningse Kredietbank die in datzelfde jaar ongeveer 450 Stadjers in beschermingsbewind had. De gemeente vergoedt deze kosten voortaan alleen wanneer Stadjers met maximaal 120 procent van de bijstandsnorm bij de Groningse Kredietbank onder bewindvoering staan. Ze wil op deze manier een miljoen euro besparen.

‘Dat geloof je toch niet?’

,,Pure broodroof’’, aldus Reimink. ,,De gemeente wilde aanvankelijk dat onze cliënten in drie jaar de overstap maken, want anders zou hun vergoeding worden stopgezet. Nu is er een ander beleid. Particuliere bureaus ‘mogen’ drie jaar lang deze cliënten in bewind houden op voorwaarde dat ze hun tarief met 23 procent verlagen. Dat geloof je toch niet? Bovendien moeten deze bureaus tegelijk hun aantal schuldenbewinden jaarlijks met tien procent verlagen. Lukt dit niet dan moeten zij – zoals de gemeente het verwoordt – ‘de schade die de gemeente lijdt’ vergoeden. Dat is echt ongehoord. Ook moeten we nieuwe cliënten naar de nieuwe gemeente doorverwijzen. En dat terwijl de gemeente onlangs het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten opdracht gaf een onderzoek in te stellen naar de verziekte werksfeer op de afdeling waar onder meer het beschermingsbewind wordt uitgevoerd.’’

CDA zet vraagtekens bij beleid

De CDA-fractie trekt hierover aan de bel bij het college. ,,De gemeente mag het beschermingsbewind onder kostprijs aanbieden, omdat het in 2014 besloot dat dit een economische activiteit is die onder het algemeen belang valt’’, legt fractievoorzitter René Bolle uit. ,,Maar onlangs was er een uitspraak van het College voor beroep en bedrijfsleven waarin staat dat de overheid niet zomaar iets een algemeen belang mag noemen. Zij moet uitleggen waarom exploitatie onder de kostprijs in het algemeen belang is en aantonen dat commerciële marktpartijen hetzelfde product niet kunnen aanbieden. Ook moet de overheid ervoor zorgen dat, wanneer zij een activiteit of een dienst onder de kostprijs aanbiedt, een commerciële aanbieder daar zo weinig mogelijk schade van heeft. Groningen heeft haar besluit in 2014 niet expliciet gemotiveerd en ik wil graag weten wat hier mogelijk de gevolgen van zijn.’’

De gemeente heeft LOBCM onlangs per brief laten weten niet van plan te zijn het beleid te veranderen.

Bron: DVHN