Maandag 26 juni 2017 heeft het NBBI samen met de voorzitters van de brancheverenigingen (mevrouw W.C.J. Kaan – NBPB en de heer S. Reimink – VeWeVe) de handtekening gezet voor de oprichting van een landelijke koepel voor beschermingsbewindvoerders, curatoren en mentoren. Het samenwerkingsverband luistert naar de naam Landelijk Overleg van Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren (LOBCM). De ontwikkelingen rondom bewindvoering c.a. brengen met zich mee dat een intensieve samenwerking tussen de brancheverenigingen is vereist.

Alle drie verenigingen staan voor een kwalitatief hoogwaardige bewindvoering en een goede dienstverlening aan de klanten door bewindvoerders, curatoren en mentoren. De behartiging van de belangen van de branche kan tevens door de samenwerking op een meer efficiënte wijze plaatsvinden. Samen wordt er ook zorg gedragen voor een stevige infrastructuur op het terrein van opleiding en permanente bijscholing voor de leden en hun medewerkers.

Met de vorming van het LOBCM wordt het grootste deel van de bewindvoerders en andere wettelijk vertegenwoordigers onder één dak samengebracht. Meer dan 700 kantoren/leden worden door het LOBCM vertegenwoordigd. Het LOBCM treedt op als gesprekspartner van de landelijke overheid, de VNG en individuele gemeenten, de rechterlijke macht, banken, Belastingdienst, enz.

Het bestuur van de nieuwe koepel bestaat uit bestuursleden van de individuele brancheverenigingen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@lobcm.nl