Uitkeringsverlaging bij arbeidsvermogen

Als een Wajonger geen arbeidsvermogen heeft dan blijft de uitkering 75% van het wettelijk minimumloon. Heeft de Wajonger wel arbeidsvermogen, dan wordt de maximale uitkering verlaagd van 75% naar 70%. Of de Wajonger iets merkt van de verlaging hangt af van de hoogte van zijn inkomsten en welke Wajong uitkering hij krijgt.

 

Hoe hoog wordt de uitkering van uw cliënt?

Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen uiterlijk begin december van het UWV een brief waarin staat wat er vanaf 1 januari 2018 verandert in de Wajong-uitkering. In deze brief kan nog niet aangeven worde hoe hoog de uitkering van een cliënt op 1 januari 2018 precies wordt, omdat dit afhangt van de persoonlijke situatie op die datum. Met behulp van de rekenhulpen op uwv.nl kan nu al wel een inschatting gemaakt worden van de hoogte van het totale inkomen per 1 januari 2018.

De verlaging van de uitkering kan gevolgen hebben voor toeslagen en regelingen die voor een cliënt gelden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door de verlaging van de uitkering iemand juist recht heeft op een toeslag.

 

Meer informatie

Op uwv.nl/vragenwajong vindt u meer informatie over de verlaging van de Wajong-uitkering en wat die voor uw cliënt betekent. Daarnaast staat op de website voor klanten van UWV, UWV Perspectief, meer informatie over de uitkeringsverlaging. Zie hiervoor:

https://perspectief.uwv.nl/artikelen/verlaging-van-de-wajong-op-1-januari-2018